Cookies

Загальна інформація.
1. Оператором Сервісу є Mieć Wenę Sp. z o.o., вул. Станіславівська 47, 54-611 Вроцлав, надалі АДМІНІСТРАТОР.
2. Сервіс виконує функції отримання інформації про користувачів та їх поведінку наступним чином:
a. За допомогою добровільно введеної інформації у формах.
b. Шляхом зберігання файлів cookie (так званих “cookies”) в кінцевих пристроях.
c. Через збір логів веб-сервера

Інформація про файли cookie.
1. Веб-сайт використовує файли cookie.
2. Файли cookie (так звані “cookies”) – це ІТ-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому обладнанні Користувача послуг і призначені для використання на Веб-сайті. Файли cookie зазвичай містять назву веб-сайту, з якого вони походять, час їх зберігання на кінцевому обладнанні та унікальний номер.
3. Файли cookie розміщуються на термінальному обладнанні Користувача послуг і отримують доступ до них Оператор послуг.
4. Файли cookie використовуються для наступних цілей:
a. Створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі Послуги використовують веб-сайти, що дозволяє поліпшити їх структуру і зміст;
b. ведення сеансу Користувача Сервісу (після входу в систему), завдяки чому Користувачеві не потрібно повторно вводити логін і пароль на кожній підсторінці Сервісу
c. профілювання Користувача з метою показу йому персоналізованих матеріалів в рекламних мережах, зокрема в мережі Google.
5. На Веб-сайті використовуються два основних типи файлів cookie: “сесійні” файли cookie та “постійні” файли cookie (персистентні файли cookie). “Сесійні” файли cookie – це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому обладнанні Користувача до моменту виходу з системи, виходу з веб-сайту або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузера). “Постійні” файли cookie зберігаються на кінцевому обладнанні Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookie, або до їх видалення Користувачем.
6. Програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок (веб-браузер) зазвичай за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на кінцевому обладнанні Користувача. Користувачі Веб-сайту можуть змінювати свої налаштування в цьому відношенні. Веб-браузер дозволяє видаляти файли cookie. Також можливе автоматичне блокування файлів cookie. Детальна інформація на цю тему міститься в довідці або документації інтернет-браузера.
7. Обмеження на використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функції, доступні на Веб-сайті.
8. Файли cookie, розміщені на кінцевому обладнанні Користувача послуг, можуть також використовуватися рекламодавцями та партнерами, які співпрацюють з Оператором послуг.
9. Ми рекомендуємо ознайомитися з політикою конфіденційності цих компаній, щоб дізнатися про використання файлів cookie, які використовуються в статистиці: Політика конфіденційності Google Analytics
10. Файли cookie можуть використовуватися рекламними мережами, зокрема мережею Google, для показу реклами, адаптованої до того, як ви використовуєте Веб-сайт. З цією метою вони можуть зберігати інформацію про навігаційний шлях користувача або тривалість перебування на певній сторінці.
Що стосується інформації про уподобання користувача, зібраної рекламною мережею Google, то користувач може переглядати і редагувати інформацію, отриману за допомогою файлів cookie, за допомогою наступного інструменту: https://www.google.com/ads/preferences/.

Журнали сервера.
1 Інформація про певну поведінку користувачів підлягає реєстрації на серверному рівні. Ці дані використовуються виключно для адміністрування веб-сайту та забезпечення найбільш ефективної роботи наданих послуг хостингу.
2 Переглянуті ресурси ідентифікуються за допомогою URL-адрес. Крім того, може бути записано наступне:
a. час надходження запиту,
b. час відправлення відповіді,
c. назва клієнтської станції – проведена ідентифікація przez protokół HTTP,
d. інформація про помилки, що виникли під час HTTP-транзакції,
e. URL-адресу сторінки, яку користувач відвідував раніше (референтне посилання), у випадку, якщо користувач отримав доступ до Веб-сайту за посиланням,
f. інформація про ваш браузер,
g. інформація про IP-адресу.
Вищевказані дані не пов’язані з конкретними відвідувачами.
4. вищевказані дані використовуються тільки з метою адміністрування сервера.
5. обмін даними.
a. Дані можуть бути доступні зовнішнім сторонам лише в межах закону.
b. Дані, що дозволяють ідентифікувати особу, надаються тільки за згодою цієї особи.
c. Оператор може бути зобов’язаний надавати інформацію, зібрану Сервісом, уповноваженим органам на підставі законних запитів в обсязі запиту.

Управління файлами cookie – як на практиці надавати та відкликати згоду?
1. якщо ви не бажаєте отримувати файли cookie, ви можете змінити налаштування вашого браузера. Ми зазначаємо, що відключення файлів cookie, необхідних для процесів аутентифікації, безпеки, збереження налаштувань користувача, може ускладнити, а в крайньому випадку зробити неможливим використання веб-сайтів
2. щоб керувати налаштуваннями файлів cookie, виберіть свій браузер/систему зі списку нижче та дотримуйтесь інструкцій:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
У цьому документі АДМІНІСТРАТОР викладає, як він виконує положення Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних стосовно персональних даних своїх підрядників та їхніх представників.

Персональними даними вважаються будь-які відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. Надаючи свою згоду, ви погоджуєтеся на збір, використання та передачу інформації відповідно до Політики конфіденційності. При зборі та використанні персональних даних ми забезпечуємо прозорість щодо підстав та способу обробки персональних даних.

БЕЗПЕКА
Ми вжили заходів для захисту персональних даних від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення. Усі зібрані дані захищаються за допомогою відповідних технічних та організаційних заходів і процедур безпеки. Ми впроваджуємо нашу внутрішню політику, процедури та проводимо навчання з питань захисту, безпеки та конфіденційності даних.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
АДМІНІСТРАТОР збирає та обробляє дані відповідно до та для цілей своєї діяльності, у зв’язку з послугами або продуктами, що пропонуються та надаються. Це контактні та персональні дані, необхідні для виконання поточних і майбутніх договорів, у тому числі тих, що стосуються якості послуг, що надаються, і безпеки їх виконання. АДМІНІСТРАТОР не збирає і не обробляє інші дані, які не є необхідними для виконання договору. Надання персональних даних є добровільним, проте є необхідною умовою для виконання договорів на послуги, що пропонуються АДМІНІСТРАТОРОМ. Аналогічно це стосується договорів, укладених між АДМІНІСТРАТОРОМ та ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ.

МЕТА ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
АДМІНІСТРАТОР обробляє ваші персональні дані, оскільки це необхідно для виконання договору, укладеного з вами або вашим роботодавцем чи принципалом, зокрема
(a) надання, підтримання та покращення послуг;
(b) забезпечення належного обслуговування клієнтів
(c) обробка запитів, які ви нам надсилаєте
(d) зв’язок з вами з метою надання послуг;

Крім того, обробка необхідна для виконання юридичних зобов’язань, покладених на АДМІНІСТРАТОРА на підставі укладених договорів (наприклад, податкових правил, зберігання документів та бухгалтерських записів), а також для виконання завдань, пов’язаних з господарською діяльністю, включаючи, наприклад, планування та організацію роботи, складання звітності та проведення аналізу.

Ми також обробляємо ваші персональні дані на підставі законного інтересу, а саме
(a) здійснення маркетингової діяльності щодо вас власних послуг АДМІНІСТРАТОРА у зв’язку з поточними та продовженням майбутніх контрактів.
b) зв’язатися з вами з метою здійснення дозволеної маркетингової діяльності, зокрема, за вашою згодою, електронною поштою;

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
Ваші персональні дані зберігаються протягом дії укладеного з вами договору, а також після його розірвання з метою виконання юридичних зобов’язань, включаючи податкові та бухгалтерські, пред’явлення претензій у зв’язку з виконанням договору, архівування. Максимальний термін зберігання – 10 років після завершення договору. Персональні дані, отримані в маркетингових цілях і з метою надсилання комерційної інформації електронними засобами, зберігаються до тих пір, поки ви не відкличете свою згоду на таку обробку. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ
Ми передаємо персональні дані третім особам, тільки якщо це дозволено законом. Ми включаємо у відповідні договори положення щодо заходів безпеки для захисту ваших даних та збереження конфіденційності. Відповідно, ваші дані можуть бути передані
(a) суб’єктам, які працюють з нами для підтримки надання послуг і виконують діяльність, пов’язану з наданням послуг;
б) зовнішнім суб’єктам, які експлуатують та керують нашими внутрішніми ІТ-системами
(c) наглядовим органам у відповідь на запит про надання інформації, якщо розкриття інформації відповідає або вимагається чинним законодавством, нормативно-правовими актами, судовим процесом або урядовим запитом;

 • ВАШІ ПРАВА
  Відповідно до чинного законодавства, фізичні особи мають певні права щодо своїх персональних даних, а контролер несе відповідальність за реалізацію цих прав. У випадках, коли АДМІНІСТРАТОР є контролером і вирішує, як і з якою метою обробляються персональні дані, ми інформуємо вас про ваші права:

  Право на доступ до персональних даних – фізичні особи мають право на доступ до своїх даних, які ми, як контролер, зберігаємо.
  Право на виправлення – якщо ваші дані є застарілими або неправильними.
  Право на видалення – якщо ваші дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані, або ви не даєте згоди на подальшу обробку.
  Право на обмеження обробки – якщо ви помітили, що ваші дані є неточними або обробляються незаконно, ви можете вимагати, щоб ми обмежили обробку ваших даних на певний період часу, щоб дозволити нам перевірити точність даних або їх відповідність.
  Право на заперечення – в будь-який час, якщо обробка ваших персональних даних здійснюється на підставі законного інтересу і заперечення обґрунтоване вашою конкретною ситуацією або якщо ваші персональні дані обробляються в маркетингових цілях.

Якщо ви бажаєте скористатися цими правами, надішліть нам електронного листа на адресу, вказану в розділі “Контакти”, або поштою. Ви маєте право подати скаргу щодо обробки нами ваших персональних даних до наглядового органу, тобто до Голови Управління з питань захисту персональних даних. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте www.giodo.gov.pl.

ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Політика конфіденційності набуває чинності 25 травня 2018 року і залишатиметься чинною з урахуванням будь-яких майбутніх змін до її положень.
Оновлена Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її публікації АДМІНІСТРАТОРОМ на цьому веб-сайті

Прокрутити вгору